Назва сервера Карта Гравців IP-адрес Дії

1. Визначення термінів
1. На сьогодні політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) працює з такими поняттями:
- "Адміністрація сайту". Так називають фахівців, що представляють інтереси організації, в чиї обов'язки входить управління сайтом, тобто організація і (або) обробка персональних даних, що надійшли на нього. Для виконання цих обов'язків вони повинні чітко уявляти, для чого обробляються відомості, які відомості мають бути оброблені, які дії (операції) повинні проводитися з отриманими відомостями.
- "Персональні дані" - відомості, що мають пряме або опосередковане відношення до певної або визначеної фізичної особи (також званої суб'єктом персональних даних).
- "Обробка персональних даних" - будь-яка операція (дія) чи сукупність таких, які Адміністрація здійснює з персональними даними. Їх можуть збирати, записувати, систематизувати, накопичувати, зберігати, уточнювати (при необхідності оновлювати або змінювати), вилучати, використовувати, передавати (поширювати, надавати, відкривати доступ до них), знеособлювати, блокувати, видаляти і навіть знищувати. Ці операції можуть виконуватися як автоматично, так і вручну.
- "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова вимога, що пред'являється до Оператора або іншої працюючої з даними Користувача посадової особи, зберігати отримані відомості в таємниці, не посвячуючи в них сторонніх, якщо користувач, який надав персональні дані, не виявив свою згоду, а також відсутній закон розголошення.
- "Користувач сайту" (далі - Користувач) - людина, яка відвідала сайт, а також користується його програмами та продуктами.
- "Cookies" - короткий фрагмент даних, що надсилається веб-браузером або веб-клієнтом веб-серверу в HTTP-запиті, щоразу, коли Користувач намагається відкрити сторінку сайту. Фрагмент зберігається на комп'ютері Користувача.
- "IP-адреса" - унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом TCP/IP.
2. Загальні положення
1. Перегляд сайту, а також використання його програм та продуктів мають на увазі автоматичну згоду з прийнятою там Політикою конфіденційності, що передбачає надання Користувачем персональних даних на обробку.
2. Якщо Користувач не приймає існуючої Політики конфіденційності, Користувач повинен залишити сайт.
3. Політика конфіденційності, що існує, поширюється тільки на сайт. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього,
Користувач зайде на ресурси третіх осіб, сайт за його відповідальність не несе.
4. Перевірка достовірності персональних даних, які вирішив повідомити Користувач, який прийняв Політику конфіденційності, не входить до обов'язків Адміністрації сайту.
3. Предмет політики конфіденційності
1. Згідно з Політикою конфіденційності, що проводиться в поточний період, Адміністрація сайту зобов'язана не розголошувати персональні дані, що повідомляються Користувачами, що реєструються на сайті, а також забезпечувати цим даним абсолютну конфіденційність.
2. Щоб повідомити персональні дані, Користувач заповнює електронні форми, що розміщені на сайті. Персональними даними Користувача, які підлягають обробці, є:
- його прізвище, ім'я, по батькові;
- його контактні дані;
- Його електронна адреса (e-mail);
3. Захист даних, що автоматично передаються під час перегляду рекламних блоків та відвідування сторінок із встановленими на них статистичними скриптами системи (пікселями) здійснюється сайтом. Ось перелік цих даних:
- IP-адреса;
- відомості із cookies;
- інформацію про браузері (чи іншій програмі, якою стає доступний показ рекламы);
- час відвідин сайту;
- адресу сторінки, де розміщується рекламний блок;
- реферер (адреса попередньої сторінки).
4. Наслідком відключення cookies може стати неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.
5. Сайт збирає статистику про IP-адреси всіх відвідувачів. Дані відомості потрібні, щоб виявити та вирішити технічні проблеми та проконтролювати, наскільки законним буде проведення фінансових платежів.
6. Будь-які інші необумовлені вище персональні відомості (про те, коли і які покупки були зроблені, який при цьому використовувався браузер, яка була встановлена ​​операційна система тощо), надійно зберігаються і не поширюються. Виняток існуючої політики конфіденційності передбачає для випадків, описаних у п.п. 5.2 та 5.3.
4. Цілі збору персональної інформації користувача
1. Збір персональних даних Користувача Адміністрацією сайту проводиться задля того, щоб:
- Ідентифікувати Користувача, який пройшов процедуру реєстрації на сайті, щоб придбати товар цього сайту.
- Відкрити Користувачеві доступ до персоналізованих ресурсів цього сайту.
- Встановити з Користувачем зворотний зв'язок, під яким мається на увазі, зокрема, розсилання запитів та повідомлень, що стосуються використання сайту, обробка запитів і заявок, надання інших послуг.
- Визначити місцезнаходження Користувача, щоб забезпечити безпеку платежів та запобігти шахрайству.
- Підтвердити, що дані, які надав Користувач, є повними та достовірними.
- Створити обліковий запис, якщо Користувач виявив своє бажання.
- Обробляти та отримувати платежі, оскаржувати платіж.
- Забезпечити Користувачеві максимально швидке вирішення проблем, що трапляються при використанні сайту, за рахунок ефективної клієнтської та технічної підтримки.
- Рекламувати товари сайту, якщо Користувач виявить свою згоду. - Надати Користувачеві доступ на сайти або сервіси сайту, допомагаючи йому тим самим отримувати продукти, оновлення та послуги. 5. Способи та терміни обробки персональної інформації 1. Термін обробки персональних даних Користувача не обмежений. Процедура обробки може проводитись будь-яким передбаченим законодавством способом. Зокрема, за допомогою інформаційних систем персональних даних, які можуть вестись автоматично або без засобів автоматизації.
2. Оброблені Адміністрацією сайту персональні дані Користувача можуть передаватися третім особам, до яких входять організації поштового зв'язку, оператори електрозв'язку. Згода Користувача на подібну передачу передбачена правилами політики сайту.
3. Також опрацьовані Адміністрацією сайту персональні дані можуть передаватися уповноваженим органів державної влади, якщо це здійснюється на законних підставах та в передбаченому законодавством порядку.
4. Якщо персональні дані буде втрачено або розголошено, Користувач повідомляється про це Адміністрацією сайту.
5. Усі дії Адміністрації сайту спрямовані на те, щоб не допустити до персональних даних Користувача третіх осіб (за винятком п.п. 5.2, 5.3). Останнім ця інформація не повинна бути доступна навіть випадково, щоб ті не знищили її, не змінили та не блокували, не копіювали та не розповсюджували, а також не здійснювали інші протизаконні дії. Для захисту даних користувача Адміністрація має в своєму розпорядженні комплекс організаційних і технічних заходів.
6. Якщо персональні дані будуть втрачені або розголошені, Адміністрація сайту спільно з Користувачем готова вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти збиткам та іншим негативним наслідкам, спричиненим даною ситуацією.
6. Зобов'язання сторін 1. До обов'язків Користувача входить: - Повідомлення відповідних вимог сайту відомостей про себе. - Оновлення та доповнення наданих їм відомостей у разі зміни таких. 2. До обов'язків Адміністрації сайту входить: - Застосування отриманих відомостей виключно для цілей, зазначених у п. 4 існуючої Політики конфіденційності. - Забезпечення конфіденційності відомостей, що надійшли від Користувача. Вони не повинні розголошуватись, якщо Користувач не дасть на те
Дозвіл. Також Адміністрація не має права продавати, обмінювати, публікувати або розголошувати іншими способами, передані Користувачем персональні дані, крім п.п. 5.2 та 5.3 існуючої Політики конфіденційності.
- Прийняття заходів безпеки, щоб персональні дані Користувача залишалися суворо конфіденційними, так само, як залишаються конфіденційними такого роду відомості в сучасному діловому обороті.
- Блокування персональних даних користувача з того моменту, з якого Користувач або його законний представник зробить
відповідний запит. Право на запит на блокування також надається органу, уповноваженому захищати права Користувача, який надав Адміністрації сайту свої дані, на період перевірки, у разі виявлення недостовірності повідомлених персональних даних або неправомірності дій.
7. Відповідальність сторін
1. У разі невиконання Адміністрацією сайту власних зобов'язань та, як наслідок, збитків Користувача, завданих через неправомірне використання наданої їм інформації, відповідальність покладається на неї. Про це, зокрема, твердить законодавство. Виняток існуючої нині Політика конфіденційності робить для випадків, відображених у п.п. 5.2, 5.3 та 7.2.
2. Але існує низка випадків, коли Адміністрація сайту відповідальності не несе, якщо дані користувача втрачаються або розголошуються. Це відбувається тоді, коли вони: - перетворилися на надбання громадськості до того, як були втрачені чи розголошені.
- Були надані третіми особами до того, як їх одержала Адміністрація сайту.
– розголошувалися за згодою Користувача.
8. Вирішення спорів
1. Якщо Користувач незадоволений діями Адміністрації сайту та має намір відстоювати свої права в суді, перш ніж звернутися з позовом, він обов'язково має пред'явити претензію (письменно запропонувати врегулювати конфлікт добровільно).
2. Адміністрація, яка отримала претензію, зобов'язана протягом 30 календарних днів з дати її отримання письмово повідомити Користувача про
її розгляді та вжиті заходи.
3. Якщо обидві сторони так і не змогли домовитися, суперечка передається до судового органу, де її мають розглянути відповідно до чинного законодавства.
4. Регулювання відносин Користувача та Адміністрації сайту у Політиці конфіденційності проводиться згідно з чинним законодавством.
9. Додаткові умови
1. Адміністрація сайту має право змінювати Політику конфіденційності, яка існує на даний момент, не запитуючи згоди у Користувача.
2. Набуття чинності новою Політикою конфіденційності починається після того, як інформація про неї буде викладена на сайт сайту, якщо Політика, що змінилася, не передбачає іншого варіанту розміщення.
3. Всі пропозиції, побажання, вимоги або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти шляхом надсилання заявки в розділі сайту

Оновлено "14" вересня 2017 р.

Авторизація
Зараз онлайн
Авторизованих користувачів немає